Další obory

Naší silnou stránkou jsou na míru připravená řešení pro nejrůznější oblasti užití. Vyjmenujte nám své individuální požadavky na výrobu plošných pásových výrobků a naši specialisté vyvinou výkonné stroje a zařízení pro vaše speciální aplikace.

Společně s vaším podnikem bude společnost OLBRICH koncipovat nové postupy a procesy pro výrobky mimo obvyklé standardy. V úvahu připadají například zařízení pro nanášení povrchových vrstev pro fólie v elektrotechnickém průmyslu, displejové fólie, izolační látky a pěny, laminovací zařízení pro kombinované materiály pro užití v oblastech průmyslu a při výrobě vozidel a také razicí zařízení pro papíry nebo fólie.

Vaše přidaná hodnota u společnosti OLBRICH: budete profitovat z více než 70 let zkušeností v oblasti výroby strojů a zařízení pro nejrůznější odvětví. V naší vlastní vývojové laboratoři provedeme spolehlivě optimalizaci vašich strojů až k připravenosti pro použití ve výrobě. Kromě toho se u jednotlivých projektů opíráme o know-how naše značka Polytype Converting® v oblasti vysoce přesných postupů pro nanášení povrchových vrstev.

POVRSTVOVÁNÍ
POTISK/LAKOVÁNÍ
VYSOUŠENÍ
LAMINOVÁNÍ/ KAŠÍROVÁNÍ
RAŽENÍ/ VYHLAZOVÁNÍ
KALANDROVÁNÍ
NAVÍJENÍ
PŘÍPRAVA PRO KONFEKCI
POHONOVÁ A ŘÍDICÍ TECHNOLOGIE

Zařízení pro nanášení povrchových vrstev pro nejrůznější oblasti užití

Máte speciální přání pro oblast nanášení povrchových vrstev u plošných pásových produktů? Společnost OLBRICH vám nabízí velkou pokladnici zkušeností z různých oblastí aplikace: od povrchových vrstev „mokré v mokrém“ s rozptýlenými částicemi až po zařízení pro nanášení povrchových vrstev v čistých prostorách. V závislosti na hmotě pro nanášení jsou možná nanášená množství od jednoho gramu až po více kilogramů na metr čtvereční.

Přemýšlíte o povrchových vrstvách zcela nového druhu a hledáte zkušeného partnera pro další rozvoj vhodných procesů? Naši specialisté v oboru strojírenství vám rádi podrobně poradí a budou pro vás realizovat speciální řešení a také kombinovaná zařízení.

Kontaktujte nás!

Potisk plošných pásových výrobků a jejich lakování

Nenabízejí standardní tisková zařízení dostatečný prostor pro váš proces? Nebo máte speciální přání v oblasti potisku a lakování plošných pásových produktů? Společnost OLBRICH samotná pro vás bude realizovat technologie pro sítotisk, hlubotisk a flexotisk. Naše zařízení přitom zpracovávají jak systémy na bázi rozpouštědel, tak i systémy na vodní bázi.

Chcete si otestovat nové aplikace? Naši strojírenští specialisté vám rádi podrobně poradí a budou pro vás realizovat i speciální řešení a také kombinovaná zařízení.

Kontaktujte nás!

Techniky sušení pro plošné pásové produkty

Máte speciální přání v oblasti sušení plošných pásových produktů? Sušicí zařízení značky OLBRICH mají v mnoha oborech vynikající pověst: od provedení dle standardů GMP v potravinářství přes zařízení pro čisté prostředí – a také pro provoz ve výbušném prostředí Eex (ATEX) – až k vysoce výkonným pěnicím kanálům pro aplikace s PVC.

Vaše média pro povrchové vrstvy vyžadují specifický průběh sušení? Nebo potřebujete zařídit individuální symbiózu mezi různými technologiemi sušení? Naši strojírenští specialisté vám rádi podrobně poradí a budou pro vás realizovat i speciální řešení a také kombinovaná zařízení.

Kontaktujte nás!

Laminování a kašírování speciálních produktů

Máte speciální přání při laminování a kašírování plošných pásových produktů? Společnost OLBRICH pro vás vyvine individuální technické řešení pro různé produkty: naše zařízení pro kašírování za mokra, termická laminovací zařízení nebo aplikace pro lepení vám nabízejí různorodé možnosti aplikace. Současně vám společnost OLBRICH nabízí své jedinečné zkušenosti nasbírané za sedmdesát let jak v oblasti běžných tiskových zařízeních, tak i s komplexními, automatizovanými laminovacími zařízením Multi-Layer.

Naši strojírenští specialisté vám rádi podrobně poradí a budou pro vás realizovat i speciální řešení a také kombinovaná zařízení.

Ražení a hladicí válcování speciálních produktů

Máte speciální přání při ražení a hlazení papíru, fólií nebo jiných plošných pásových produktů? Možná není dosavadní hloubka ražení vašich výrobků dostatečná? Nebo pozorujete rozdíly ve stupni lesku po celé šíři produktu?

Díky našim dlouholetým zkušenostem z různých odvětví víme, že různé produkty vyžadují specifické rámcové podmínky a limity kvality. Pro podrobné testy ve fázi vývoje proto používáme v naší vývojové laboratoři speciální razicí a laminovací zařízení.

Naši strojírenští specialisté vám rádi podrobně poradí a budou pro vás realizovat i speciální řešení a také kombinovaná zařízení.

Kontaktujte nás!

Kalandrování speciálních fólií

Máte speciální přání při kalandrování fólií nebo plošných pásových produktů? Realizujeme zařízení pro reprodukovatelné výsledky produkce: od individuálně vyvinutých kalandrů s tavnými válci s pracovní šířkou až čtyři metry po speciální kalibrovací kalandry se specifickou linií ohybu procesních válců.

Chtěli byste také zobrazit své nové produkty nebo si individuálně konfigurovat nový stroj? Naši strojírenští specialisté vám rádi podrobně poradí a budou pro vás realizovat i speciální řešení a také kombinovaná zařízení.

Kontaktujte nás!

Navíjení speciálních produktů

Máte speciální přání pro oblast navíjení plošných pásových produktů? Chtěli byste navíjecí provoz do značné míry automatizovat? Nebo jsou vaše produkty mimořádně citlivé na tah nebo tlak?

Budeme pro vás realizovat speciální zařízení zcela dle vašich přání: od jednoduchých, manuálních navíjecích stanic až po automatické reverzní navíjecí zařízení s plně automatickým přívodem dutinek a odběrem balíků. Ostatně i další výrobci sází z kvalitativních důvodů na navíjecí zařízení značky OLBRICH při modernizaci stávajících strojů a zařízení.

Naši strojírenští specialisté vám rádi podrobně poradí a budou pro vás realizovat i speciální řešení a také kombinovaná zařízení.

Kontaktujte nás!

Příprava pro prodej

Máte speciální přání v oblasti provádění konfekce vašich výrobků? Potřebujete přesunout zboží v rolích a zabalit ho, stejně tak jako přířezy nebo dlaždice? Navíjecí a balicí stroje společnosti OLBRICH nejsou měřítkem kvality pouze pro tapety a podlahové krytiny – naše stroje provádějí také spolehlivě konfekcionování pěnových nebo dekoračních fólií.

Naši strojírenští specialisté vám rádi podrobně poradí a budou pro vás realizovat i speciální řešení a také kombinovaná zařízení.

Kontaktujte nás!

Na míru připravená hnací a řídicí technika

Máte speciální přání v oblasti hnací a řídicí techniky pro svá nová zařízení? Přejete si použití speciálních komponent? Nebo provázanost s vašimi systémy plánování výroby a řídicím systémem?

Vyvineme pro vás hnací a řídicí techniku ve vyzrálé kvalitě značky OLBRICH, připravenou na míru zcela dle vašich požadavků. Samozřejmostí přitom je integrovaná správa receptur a nejmodernější uživatelské rozhraní.

Naši strojírenští specialisté vám rádi podrobně poradí a budou realizovat i individuální řešení a také kombinovaná zařízení.

Kontaktujte nás!

Služby v komplexním balíčku full-service

Váš individuální strojírenský projekt budeme realizovat během šesti pečlivě vzájemně sladěných kroků:

„Vývojová laboratoř je inovačním centrem společnosti OLBRICH: zde vyvíjíme inovativní postupy a rozvíjíme nápady na nové produkty.“
Dirk Robeling, vedoucí vývojové laboratoře
Dobrý den, jmenuji se . Rád Vám budu nápomocný!