Průmysl nanášení povrchových vrstev na textilie

Naši nároční zákazníci z průmyslu nanášení na textilie znají následující pravidlo: vysoce hodnotné koncové produkty se dají vyrábět pouze na kvalitních strojích a zařízeních. Proto budeme ve spolupráci s vašimi odborníky realizovat jednoduché a vysoce komplexní koncepce zařízení výlučně se stroji značky OLBRICH. Včetně perfektně odladěné hnací a spínací techniky.

Vaše výhody u společnosti OLBRICH: můžete realizovat různé varianty produktů z oblasti technických textilií na jediném zařízení. Naši inženýři, chemici a procesní technici pro vás vyvíjejí špičkové technologie – mají za sebou více než 50 let zkušeností s látkami pro plachty, transportní pásy a z odvětví výroby umělé kůže. Přitom budou do každého vašeho projektu zahrnuty také vědomosti z jiných oborů.

POVRSTVOVÁNÍ
POTISK/LAKOVÁNÍ
VYSOUŠENÍ
LAMINOVÁNÍ/ KAŠÍROVÁNÍ
RAŽENÍ/ VYHLAZOVÁNÍ
KALANDROVÁNÍ
NAVÍJENÍ
PŘÍPRAVA PRO KONFEKCI
POHONOVÁ A ŘÍDICÍ TECHNOLOGIE

Nanášení povrchových vrstev u technických textilií

Zařízení pro nanášení povrchových vrstev značky OLBRICH vám přinese maximální preciznost. Budete tak realizovat vysoce hodnotné nanášené vrstvy na nejrůznější materiály v oblasti technických textilií, například na látky na bannery, plachty, stany, membrány a na zboží z umělé kůže. Je ale také možné nanášení pro jiné aplikace, jako jsou průmyslové a transportní pásy nebo Open-Mesh a produkty pro lodě, bazény nebo na ochranu proti slunci.

Flexibilní pracovní šířky vašich zařízení značky OLBRICH vám otevírají mnoho možností při výrobě: u látek na plachty, membrány a bannery nanášíte v rozsahu 1800 až 5400 milimetrů, šířky pro transportní systémy (PVC/TPU) se pohybují mezi 1800 a 4200 milimetry. U produktů z umělé kůže (PVC/PU) se na trhu etablovaly šířky od 1400 do 2400 milimetrů.

Naši specialisté pro vás budou také rádi realizovat kombinovaná zařízení, například pro nanášení povrchových vrstev, lakování a laminování látek na plachty. Nebo zařízení pro výrobu umělé kůže – od nanášení až k zušlechtění (ražení/lakování).

Příklady technologií nanášení povrchových vrstev z PU/TPU/PVC
 • vzduchová stěrka
 • stěrkové nanášecí stroje
 • válcové natírací stroje
 • Reverse-Roll-Coater
 • ponorné nanášení/Foulard
 • rastrové nanášení/lakování
 • transferové nanášení
 • stěrka s tlakovou komorou
 • Dvouvrstvý slot
 • jiné kombinované stroje
rwar
Download: Brožura pro průmysl povrstvování textillí

Potisk a lakování technických textilií

Pomocí zařízení a strojů od společnosti OLBRICH bezpečně a efektivně provedete vysoce hodnotné povrchové zušlechtění technických textilií. Možnými oblastmi nasazení jsou ochranná a krycí lakování, povrchový design (Pool Liner) nebo lakování lesklých nebo matných povrchů. Tak docílíte nejen požadovaných optických a haptických efektů, ale také bariéry proti počasí, poškrábání a nečistotám.

Maximální šířky zařízení se pohybují mezi 1600 a 5400 milimetry, hmotnosti laku (za mokra) činí typicky osm až 60 gramů na čtvereční metr. Přitom vaše zařízení od značky OLBRICH disponují ve spojení se správou receptur plně automatickou regulací štěpení a potisku pro tu nejvyšší přesnost opakování.

Tímto způsobem můžete realizovat vysoce hodnotný potisk a lakování u mnoha textilních produktů, například látek na bannery a plachet, zboží z umělé kůže, stanů a membrán. Jsou ale také možná řešení pro jiné aplikace, jako jsou průmyslové a transportní pásy nebo produkty pro lodě, bazény nebo na ochranu proti slunci.

Také pro následující pracovní kroky pro vás naši specialisté vyvinou na míru připravená jednotlivá nebo kombinovaná zařízení, třeba pro hladicí válcování nebo ražení nanášených a lakovaných nanášených hmot.

Příklady potiskových a lakovacích technologií:
 • offline zařízení pro vysoké rychlosti
 • inline zařízení pro hotové produkty v jednom průběhu
 • zařízení pro tisk v pruzích
 • technologie lakování pro systémy na vodní bázi/na bázi rozpouštědel
 • společně běžící nebo protichůdně běžící lakování
 • speciální čerpadla laku a vyhřívací systémy pro lak
rwar
Download: Brožura pro průmysl povrstvování textillí

Sušení technických textilií

Jako specialista na sušení technických textilií vám společnost OLBRICH nabízí zvláště širokou paletu strojů s nejrůznějšími technologiemi sušení. Dle daného produktu máte volbu mezi systémy se svrchním vzduchem s maximální přívětivostí v oblasti čištění nebo s kombinovaným svrchním a spodním vzduchem pro vysoké výkony při vyšších hmotnostech nanášené povrchové vrstvy.

Vaše výhody u společnosti OLBRICH: naši specialisté dimenzují každé sušicí zařízení nebo každou pec pro gel individuálně pro vaši výrobu – od způsobu vyhřívání až k ideálnímu systému trysek.

Délka zařízení bude odladěna optimálně pro vaši rychlost výroby. Všechny teploty sušení jsou variabilní a pohybují se v průměru mezi 50 a 230 °C. Vyvineme pro vás ale také speciální zařízení s vyhřívacími pecemi do 400 °C.

Tímto způsobem budete zcela jednoduše realizovat vysoce hodnotné sušení textilních produktů, například látek na bannery a plachet, zboží z umělé kůže, stanů a membrán. Jsou ale také možná řešení pro jiné aplikace, jako jsou průmyslové a transportní pásy nebo produkty pro lodě, bazény nebo na ochranu proti slunci.

Naši specialisté pro vás budou rádi realizovat také kombinovaná zařízení, například pro nanášení povrchových vrstev, lakování a laminování látek na plachty. Nebo zařízení pro výrobu umělé kůže – od nanášení po zušlechtění.

Příklady technologií pro sušení:
 • sušicí zařízení se svrchním vzduchem
 • sušicí zařízení se svrchním a spodním vzduchem
 • sušicí zařízení pro produkty s rozpouštědly
 • pece na horký vzduch pro oblasti pěnění
 • vertikální a horizontální sušicí systémy
 • sušicí zařízení pro okolní vzduch
 • pece pro zpracování gelu
 • temperovací pece
 • pěnicí pece
 • sálavá sušicí zařízení
 • sušicí zařízení s napínacím rámem
 • infračervené vyhřívací systémy
rwar
Download: Brožura pro průmysl povrstvování textillí

Laminování a kašírování technických textilií

Pomocí zařízení a strojů značky OLBRICH uskutečníte laminování a kašírování technických textilií ve všech požadovaných variantách – protože pro vás vyrábíme perfektní řešení s různými postupy. Spojíte tak například zcela jednoduše fólie z PVC/PU s textilními pásy nebo můžete realizovat vícenásobné lamináty ze silných nanášených vrstev PVC/textilu pro těžké přepravní pásy.

Flexibilní pracovní šířky vašich zařízení od značky OLBRICH vám otevírají mnoho možností při výrobě: můžete tak laminovat a kašírovat látky na plachty, přepravní pásy, látky pro membrány a látky pro bannery v rozmezí od 1800 do 5400 milimetrů. Šířky pro transportní systémy (PVC/TPU) se pohybují mezi 1800 a 4200 milimetry. U produktů z umělé kůže (PVC/PU) jsou možné šířky od 1400 do 2400 milimetrů. Naše laminovací zařízení jsou vhodná pro různé oblasti výroby a pracují s vysokou silou křivky v laminovacím bodě.

Možnými variantami zařízení pro výrobu vašich technických textilií jsou laminovací zařízení pro více vrstev (dvojnásobně až šestinásobně) nebo kombinovaná zařízení, která vyřídí několik pracovních kroků po sobě – například laminování a hladicí válcování nebo ražení a lakování.

Příklady laminovacích/kašírovacích technologií:
 • mokré laminování za strojem pro nanášení povrchových vrstev
 • laminování za horka s vyhřívacím bubnem a/nebo infračervenou technikou
 • laminování pomocí lepidel
 • kašírování nebo zbavování se laminace u papírů a fólií
rwar
Download: Brožura pro průmysl povrstvování textillí

Ražení a hladicí válcování technických textilií

Díky know-how našich strojírenských odborníků získáte pro své technické textilie vysoce hodnotné trojrozměrné povrchy. Docílíte tak optické nebo technické zhodnocení svých produktů, například pomocí hluboké ražby, matování nebo hladicího válcování.

Flexibilní pracovní šířky vašich zařízení od společnosti OLBRICH vám otevírají mnoho možností při výrobě: můžete tak provádět ražení a hlazení látek na plachty, látek pro membrány a látek pro bannery v rozsahu od 1800 do 5400 milimetrů. Šířky pro transportní systémy (PVC/TPU) se pohybují mezi 1800 a 4200 milimetry. U produktů z umělé kůže (PVC/PU) jsou možné šířky od 1400 do 2400 milimetrů. Naše stroje jsou použitelné v nejrůznějších oblastech zařízení a dají se také dodatečně namontovat do stávajících zařízení.

Tímto způsobem můžete realizovat vysoce hodnotné ražení a hlazení textilních produktů, například látek na bannery a plachty, zboží z umělé kůže, stanů a membrán. Jsou ale také možná řešení pro jiné aplikace, jako jsou průmyslové a transportní pásy nebo produkty pro lodě, bazény nebo na ochranu proti slunci.

Příklady razicích technologií a technologií hladicího válcování:
 • razicí stroje
 • ražení v opakovaném vzoru/rejstříku
 • revolverové ražení pro rychlou změnu dezénu
 • hladicí kalandry
rwar
Download: Brožura pro průmysl povrstvování textillí

Kalandrové nanášení povrchových vrstev pro technické textilie

Kalandrovací zařízení s tavnými válci značky OLBRICH pro výrobu technických textilií vám zaručí nejen maximální preciznost u všech komponent, ale také nejvyšší možnou mnohostrannost s ohledem na nosné materiály a hmoty pro nanášení . Za pomoci našich strojů můžete například zcela snadno realizovat otevřené a uzavřené tkaniny, pleteniny nebo rašlové tkaniny s nanášenou hmotností od 60 do 2000 gramů na čtvereční metr.

Flexibilní možnosti zařízení od společnosti OLBRICH vám navíc otevřou mnoho možností výroby, například při zpracování S-PVC, TPU, TPO, EVA, EPDM, PP nebo CSM. Dále můžete vyrábět látky na plachty, přepravní pásy, látky pro membrány a látky pro bannery v rozsahu od 1800 do 4400 milimetrů. Tímto způsobem docílíte při kalandrovacím procesu s tavným válcem vysoce kvalitní nanášení povrchových vrstev u textilních produktů. Jsou ale možná také řešení pro jiné aplikace, jako jsou průmyslové dveře nebo produkty pro lodě, bazény nebo na ochranu proti slunci.

Naši specialisté pro kromě toho rádi vyvinou kombinovaná zařízení, například kalandry pro nanášení povrchových vrstev s předřazeným stupněm, s dalším kalandrem pro již laminované fóliové produkty a dalším následně zapojeným razicím strojem.

Příklady kalandrových technologií:
 • kalandr se dvěma tavnými válci
 • kalandr se třemi tavnými válci
 • kalandr s tryskovým nanášením
rwar
Download: Brožura pro průmysl povrstvování textillí

Navíjení technických textilií

Se společností OLBRICH získáte výrobně bezpečné procesy a postupy při navíjení vašich produktů. Přitom jsou všechny komponenty koncipovány našimi specialisty a perfektně vzájemně sladěny od navíjení a odvíjení až po techniku u spínacích zařízení a vizualizaci.

Flexibilní pracovní šířky zařízení od značky OLBRICH vám otevírají mnoho možností při výrobě: můžete tak navíjet látky na plachty, přepravní pásy, látky pro membrány a látky pro bannery v rozsahu od 1800 do 5400 milimetrů. Šířky pro transportní systémy (PVC/TPU) se pohybují mezi 1800 a 4200 milimetry. U produktů z umělé kůže (PVC/PU) jsou možné šířky od 1400 do 2400 milimetrů.

Stupeň automatizace si určíte sami. U nás naleznete rozsáhlý sortiment různých systémů: od manuálně obsluhovaných jednotlivých navíječek až po plně automatizované reverzní navíječky. Uchycení balíků se uskutečňuje volitelně pomocí expanzních hřídelí nebo upínacího trnu.

Tímto způsobem můžete realizovat vysoce hodnotné navíjení textilních produktů, například látek na bannery a plachty, zboží z umělé kůže, stanů a membrán. Jsou ale také možná řešení pro jiné aplikace, jako jsou průmyslové a transportní pásy nebo produkty pro lodě, bazény nebo na ochranu proti slunci.

Příklady navíjecích technologií:
 • jednostupňová navíjecí zařízení
 • dvojitá navíjecí zařízení
 • reverzní navíjecí zařízení
 • navíjecí zařízení pro hotové role
 • navíjecí zařízení pro velké role
 • navíjecí zařízení pro malé role
rwar
Download: Brožura pro průmysl povrstvování textillí

Provádění konfekce u technických textilií

Dokončete svou výrobu s efektivním zařízeními pro provádění konfekce zboží značky OLBRICH: nabízíme vám velký výběr odvíjecích a navíjecích zařízení, která naši strojírenští odborníci hladce zabudují do vaší koncepce zařízení. Provádění konfekce textilií se uskutečňuje buď manuálně, nebo s automatickou výměnou rolí, takže při denní produkci získáte citelnou úsporu času.

Flexibilní pracovní šířky zařízení od značky OLBRICH vám otevírají mnoho možností při výrobě: můžete tak provádět konfekci látek na plachty, látek pro membrány a bannery v rozsahu od 1800 do 5400 milimetrů. Šířky pro transportní systémy (PVC/TPU) se pohybují mezi 1800 a 4200 milimetry. U produktů z umělé kůže (PVC/PU) jsou možné šířky od 1400 do 2400 milimetrů.

Tímto způsobem budete realizovat vysoce kvalitní provádění konfekce a etiketování textilních produktů, například látek na bannery a plachet, zboží z umělé kůže, stanů a membrán. Jsou ale také možná řešení pro jiné aplikace, jako jsou průmyslové a transportní pásy nebo produkty pro lodě, bazény nebo na ochranu proti slunci.

Příklady technologií pro konfekci zboží:
 • snadné navíjení/odvíjení
 • dvojité navíjení a odvíjení
 • naklápěcí navíjecí zařízení
 • převíjecí zařízení
 • balicí zařízení
rwar
Download: Brožura pro průmysl povrstvování textillí

Technické textilie Hnací a řídicí technika

Maximalizujte bezpečnost výroby a bezpečnost svých dat: s hnací a řídicí technikou společnosti OLBRICH se opíráte o bezpečné a validované postupy a procesy při výrobě technických textilií. Tímto způsobem získáte všechny služby z jedné zkušené ruky: dodáme vašim zařízením mechanický pohon a vhodná spínací zařízení se špičkovými technologiemi značky OLBRICH.

Vaše přidaná hodnota u společnosti OLBRICH: naši specialisté znají všechny varianty pohonů a řízení. Pro evropské a americké trhy realizujeme kromě běžných norem také kabelové značky a kabelové trasy. Kromě toho máte u nás k dispozici stabilního kontaktního partnera pro každou oblast automatizační techniky.

Za pomoci našich vlastních specialistů z oboru elektro pro vás budeme realizovat inovativní a bezpečná řešení v oblasti hnací a řídicí techniky, uživatelského rozhraní a vizualizačních systémů. Promyšlená architektura našich zařízení vám umožní také pozdější dovybavení funkcemi a agregáty. Kromě toho také provádíme dodatečné vybavování nejmodernějšími technologiemi u starších zařízení.

Příklady služeb a výkonů pro hnací a řídicí technologická zařízení:
 • koncepce a realizace hnací techniky
 • plánování a konstrukce rozvodných a spínacích zařízení
 • softwarový inženýring pro SPS
 • vizualizační systémy
 • péče a podpora při IQ a OQ
 • servis po celou dobu využitelnosti zařízení
 • dodatečné vybavování a upgrade zařízení
rwar
Download: Brožura pro průmysl povrstvování textillí

Služby v komplexním balíčku full-service

Váš individuální strojírenský projekt budeme realizovat během šesti pečlivě vzájemně sladěných kroků:

„Vývojová laboratoř je inovačním centrem společnosti OLBRICH: zde vyvíjíme inovativní postupy a rozvíjíme nápady na nové produkty.“
Dirk Robeling, vedoucí vývojové laboratoře
Dobrý den, jmenuji se Thomas Platz. Rád Vám budu nápomocný!