Service Hotline

NÁHRADNÍ DÍLY

MODERNIZACE
SERVIS A ÚDRŽBA

MODERNIZACE

Naše zařízení se používají po celém světe od roku 1960 a vyznačují se dlouhou životností. Dostavby a dovybavení prostřednictvím moderních efektivních prvků může být zajímavou alternativou k nákupu nového zařízení. Pomocí malých zásahů a opatření lze stávající kapacitu udržovat po dlouhou dobu na vysoké úrovni. Poskytneme vám podrobné informace o možnostech modernizace zařízení, navrhneme individuální řešení a realizujeme opatření pro moderní dovybavení.

Jsme vaším partnerem pro moderního dovybavení a zdokonalení, inženýrské služby a poradenství. Společně provedeme optimalizaci vašich strojů a zařízení a budeme je stále udržovat na nejnovější technické úrovni. Naše široká nabídka preventivních opatření v oblasti oprav a údržby redukuje doby odstávek na minimum. Naším společným cílem je vyšší efektivita.

U stávajících zařízení může být moderní dovybavení a vylepšení účelnější než náhrada novým zařízením. Výměnou zastaralých komponent a zabudováním nových, moderních a vyvinutých technologicky pokročilých součástí se stávající zařízení opětovně uvede na tu nejnovější úroveň. Výhoda pro provozovatele zařízení spočívá v modernizaci zařízení a s tím spojeným nárůstem produktivity, a to při výrazně nižších nákladech oproti pořízení nového zařízení.

Stabilní základní podstata stroje zůstane zachována a u velkých strojů odpadají vysoké investice spojené se zabudováním do základové desky. Díky modernímu dovybavení a vylepšení může být také zachován dosavadní status zařízení, které by už pravděpodobně od příslušných úřadů neobdrželo nové schválení

SERVIS A ÚDRŽBA

DODÁVKY ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Předtím, než opotřebení jednotlivých součástí a komponent ovlivní kvalitu vašich produktů, jsou naprostou nutností pravidelné prohlídky a výměna součástí, aby zůstala zachována výkonnost a disponibilita vašich zařízení. Včasnou výměnou náhradních součástí a dílů podléhajících opotřebení zajistíte kontinuální výrobu na té nejvyšší úrovni.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA PRO MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOST

Pravidelné prohlídky a údržba jsou důležitým předpokladem pro spolehlivý provoz vašich výrobních zařízení. Naši servisní specialisté převezmou všechny rutinní údržbářské a opravárenské práce a pomohou vám se zachováním plné disponibility strojů. Vyhnete se tak odstávkám zařízení nebo poruchám.

OBSÁHLÉ ŠKOLENÍ K OBSLUZE STROJŮ PŘÍMO NA MÍSTĚ NEBO V NAŠÍ FIRMĚ

Naši zkušení servisní specialisté vyškolí vaše pracovníky přímo v místě instalace stroje. To vám zajistí efektivní a bezporuchovou výrobu a co nejlepší obsluhu zařízení.

ONLINE SERVIS/HELPDESK

Online-servis vytvoří přímé spojení s vaším zařízením. K dispozici jsou techničtí specialisté pro odstraňování chyb a závad online a také pro online diagnostiku. Předpokladem je příslušný systém pro online-servis (vzdálený server na vašem zařízení). V případě potřeby mohou být během velmi krátké doby povolání další specialisté z oblasti inženýringu a procesní technologie.

Dobrý den, jmenuji se Alexander Kopp. Rád Vám budu nápomocný!