Průmysl výroby fólií Lepicí pásky

Jako jeden z vedoucích dodavatelů výrobních zařízení k zušlechťování samolepicích fólií a papírů víme přesně, na čem záleží: naši specialisté pro vás vyvinou flexibilní systémy, pomocí kterých budete realizovat vysoce hodnotné produkty.

Strojní vybavení a zařízení od společnosti OLBRICH nastavuje celosvětové standardy, a to nejen s ohledem na efektivnost, produktivitu a preciznost, ale také na různorodé možnosti využití. Vaše výhoda: naši specialisté dimenzují každý stroj a zařízení přesně dle vašich individuálních požadavků, abyste tak docílili nejvyšší spolehlivosti a minimální zmetkovitosti při výrobě samolepicích fólií a papírů.

Přitom pro naše zákazníky z oboru průmyslu výroby fólií – lepicích pásek také vždy realizujeme inovace, které vzbuzují pozornost, například celosvětově nejširší zařízení na ochrannou fólii se šířkou 3,5 metru. Kromě toho je společnost OLBRICH průkopníkem v oblasti kazetových systémů pro krátké doby přípravy zařízení a pro rychlou změnu produktu prostřednictvím modulu.

POVRSTVOVÁNÍ
POTISK/LAKOVÁNÍ
VYSOUŠENÍ
LAMINOVÁNÍ/ KAŠÍROVÁNÍ
RAŽENÍ/ VYHLAZOVÁNÍ
KALANDROVÁNÍ
NAVÍJENÍ
PŘÍPRAVA PRO KONFEKCI
POHONOVÁ A ŘÍDICÍ TECHNOLOGIE

Nanášení povrchových vrstev na samolepicí fólie a papíry

Při nanášení vrstev u samolepicích fólií a papírů důvěřují mnohé přední světové firmy značce OLBRICH, která jim zajistí maximální kvalitu. Při vývoji těchto strojů hraje důležitou roli naše vlastní vývojová laboratoř, ve které můžeme simulovat a předvést více než 70 různých postupů nanášení povrchových vrstev. Vznikají tak zařízení s maximální spolehlivostí, precizností a dlouhodobou životností, která jsou optimálně dimenzována pro průmyslové trvalé nasazení 24/7.

Naši specialisté pro vás vyvinou zařízení a stroje pro všechny myslitelné varianty nanášení – samozřejmě vždy uzpůsobené na míru vašim produktům a výrobním procesům. S technologiemi nanášení „made by OLBRICH“ získáváte bezpečné procesy a postupy při výrobě běžných a technických lepicích pásek, grafických a dekorativních produktů a ochranných fólií. Při pracovních šířkách od 300 do 3500 milimetrů jsou možné všechny průmyslové rychlosti výroby.

Díky nasazení kazetové technologie od společnosti OLBRICH s různými moduly pro nanášení získáte také výhodu mnohostranných technik nanášení na jednom jediném stroji. Kromě toho pro vás budeme rádi realizovat kombinovaná zařízení, například pro nanášení povrchových vrstev, potisk, navíjení, sušení a laminování.

Vaší výhodou je naše zkušenost: v posledních 70 letech realizovali naši specialisté v celosvětovém měřítku nejen mnoho set zařízení, ale také přestavěli a rozšířili zařízení dalších výrobců pomocí vysoce kvalitní technologie značky OLBRICH.

Příklady technologií povrchových úprav:
 • systémy Hot-Melt a UV
 • reverzní gravírování se stěrkou s tlakovou komorou
 • nanášení pomocí štěrbinových trysek
 • nanášení při zavěšení
 • nanášení v pruzích a nanášení vzorku
 • Mayerbar (váleček)
 • nanášecí ústrojí s čerpacím válcem, Kiss-Coater
 • sítové nanášení
 • Roll-Coater
 • Reverse-Roll-Coater
 • nanášecí ústrojí s 5 válci
 • Kommabar (s kompenzací prohnutí „Mycrocoat“)
rwar
Download: Brožura pro průmysl výroby samolepicích folií

Potisk a lakování samolepicích fólií a papírů

Využijte jedinečné know-how našich specialistů, abyste mohli uskutečnit vysoce kvalitní potisk nebo lakování samolepicích fólií a papírů. Se 70 lety zkušeností z velkých mezinárodních projektů a mnoha individuálních speciálních řešení pro vás vyvineme přesně vyhovující řešení – od vlastních zařízení pro lakování až k integrovaným tiskovým strojům v zařízeních pro nanášení povrchových vrstev.

Se stroji od společnosti OLBRICH budete tímto způsobem snadno realizovat nejrůznější produkty s potiskem loga a potiskem informací o funkci. Při pracovních šířkách od 300 do 3500 milimetrů jsou možné všechny průmyslové rychlosti výroby a také velké délky formátu. Naše zařízení vám nabídnou nejvyšší rejstříkovou přesnost, rychlé možnosti přestavení a minimální makulaturu.

Do každého vašeho projektu přitom vnášíme odborné vědomosti našich specialistů z jiných průmyslových oborů. Společně s naším know-how z oblastí čištění odpadního vzduchu a rozpouštědel a z ochrany proti explozím a ATEX tak vznikají stále znova nová inovativní řešení.

Příklady potiskových a lakovacích technologií:
 • tisk loga
 • tisk funkcí
 • hlubotisk
 • flexotisk
 • sítotisk
rwar
Download: Brožura pro průmysl výroby samolepicích folií

Sušení samolepicích fólií a papírů

S našimi řešeními pro sušení samolepicích fólií a papírů se opíráte o nejvyšší kvalitu, maximální bezpečnost a optimální energetickou efektivnost. Protože každé zařízení a stroj dimenzujeme přesně pro váš produkt, docílíte vždy stejnoměrných výsledků sušení po celé šířce a délce produktu. To platí také pro tenké fólie citlivé na tah, pro provoz s rozpouštědly nebo s výbušným prostředím nebo pro velká nanášená množství.

Naši specialisté pro vás budou realizovat nejrůznější koncepce sušicích zařízení a trysek ve všech třídách výkonu a velikosti – od sušicích zařízení s tryskami pro okolní vzduch až k zavěšeným sušicím zařízením se speciální technologií trysek od společnosti OLBRICH. Přitom jsou možná i velká množství okolního vzduchu. Vedení pásu materiálu se uskutečňuje volitelně s vodicím válcem nebo pásem.

Současně se můžete kdykoliv spolehnout na vysokou výkonnost vašich zařízení: takto dosáhnete vysoké efektivity díky moderním vysoce výkonným komponentám při současně šetrné přepravě pásu – a to i s nepatrným napětím pásu. Přitom se efektivním způsobem vyhnete poškrábání citlivých pásů v sušicím zařízení. Při pracovních šířkách od 300 do 3500 milimetrů jsou možné všechny průmyslové rychlosti výroby. Kromě toho nabízejí sušicí zařízení od společnosti OLBRICH dobrou přístupnost a dají se snadno čistit.

Médium energie sušicích zařízení pro samolepicí fólie a papíry můžete volně zvolit při zadání zakázky: možné je vše od oleje a plynu přes páru až k elektrickému vyhřívání.

Příklady technologií pro sušení:
 • sušicí zařízení s tryskami pro okolní vzduch s interním/externím vedením okolního vzduchu
 • sušicí zařízení pro čisté prostory/GMP a/nebo dle standardů FDA
 • válečkové sušicí zařízení
 • sušicí zařízení se spodním a svrchním vzduchem a s odděleným vedením teploty
 • spodní vzduchové trysky CTS a horní vzduchové trysky TP od společnosti OLBRICH
 • zavěšená sušicí zařízení s visutou technologií trysek od společnosti OLBRICH
 • sušicí zařízení s IR poli, deskové sušicí zařízení
 • chladicí zóny s okolním vzduchem s externím přívodem okolního vzduchu
 • systémy se zdvihem
rwar
Download: Brožura pro průmysl výroby samolepicích folií

Laminování a kašírování samolepicích fólií a papírů

Díky špičkovým technologiím značky OLBRICH pro laminování a kašírování samolepicích fólií a papíru si zajistíte mnohé výhody: vedle absolutní preciznosti a snadné manipulace se můžete kdykoliv spolehnout na stabilní proces. Od samého začátku tak docílíte maximální plánovitost a efektivity dalšího zpracování – a to při nejlepším využití všech nasazených materiálů.

Řekněte nám jednoduše o svých požadavcích v oblasti laminování a kašírování a naši specialisté pro vás vyvinou nejvhodnější řešení. Přitom je možné uvažovat o nejrůznějších technologiích, jako například o laminaci za sucha a za mokra, nebo také o duplexních nebo triplexních kašírovacích funkcích. Tímto způsobem budete laminovat a kašírovat nejrůznější produkty v nejvyšší kvalitě, například těsnicí materiály, stavební lepicí pásky, produkty pro automobily nebo samolepicí fólie z oblasti lékařství a zdravotnictví.

Při pracovních šířkách od 300 do 3500 milimetrů jsou se zařízeními značky OLBRICH možné všechny průmyslové rychlosti výroby. Současně budete profitovat z mnoha praktických funkcí, jako jsou nastavitelné štěpící síly a vedení teplot při laminování. Volitelně je také proveditelný otevřený způsob pojezdu ve stroji bez laminování.

Příklady laminovacích/kašírovacích technologií:
 • suché laminování
 • mokré laminování
 • funkce odstranění laminace
 • duplexní kašírování
 • triplexní kašírování
rwar
Download: Brožura pro průmysl výroby samolepicích folií

Ražení a hladicí válcování samolepicích fólií a papírů

Máte speciální přání při ražení a hlazení samolepicích fólií a papírů? Díky naší dlouholeté zkušenosti se zařízením pro ražení fólií z různých odvětví víme, že různé produkty vyžadují specifické rámcové podmínky a limity kvality.

U speciálních produktů může být mnohdy účelná strukturace povrchů. Společnost Olbrich disponuje mnohaletým know-how z mnoha aplikací v oblasti dekorací. Pro podrobné testy ve vývojové fázi využíváme v naší vývojové laboratoři speciální razicí a laminovací zařízení.

Naši strojírenští specialisté vám rádi podrobně poradí a realizují pro vás i speciální řešení pro ražení a hlazení a také kombinovaná zařízení.

Kontaktujte nás!

Příklady razicích technologií a technologií hladicího válcování:
 • ražení povrchových struktur
 • hlazení vrstev produktu
 • kalibrace vrstev produktu
rwar
Download: Brožura pro průmysl výroby samolepicích folií

Kalandrování samolepicích fólií a papírů

Vysoce precizní a výkonné: pomocí zařízení ke kalandrování od značky OLBRICH budete u svých produktů při výrobě samolepicích fólií a papírů dosahovat prvotřídních výsledků.

Díky mezioborovému know-how našich specialistů vám nabízíme mnohostranná řešení – i pro velké pracovní šířky: Společnost OLBRICH vyvíjí a vyrábí kalandry s pracovní šířkou až do 4,3 metru. Díky tomu máte při denní výrobě mimo náročné špičkové technologie k dispozici také dostatečnou rezervu ve výkonu.

Příklady kalandrových technologií:
 • kalandry na fólie
 • kalandrové nanášení u lepicích pásek
 • aplikace Hot-Melt s vysokou viskozitou
rwar
Download: Brožura pro průmysl výroby samolepicích folií

Navíjení samolepicích fólií a papírů

Díky speciální odbornosti společnosti OLBRICH v oblasti navíjení samolepicích fólií a papírů nemá váš podnik žádné limity: naši specialisté pro vás budou realizovat stroje a zařízení pro všechny myslitelné varianty navíjení v jakékoliv požadované pracovní šířce, pro všechny rychlosti a materiály. Z důvodu zajištění kvality se přitom opíráme výlučně o vlastní špičkové technologie, a to jak při jednoduchém navíjení, tak při plně automatizovaném reverzním navíjení.

Naši specialisté se u koncepce vašeho zařízení od samého začátku zaměřují na maximální úsporu materiálu a usilují o co nejmenší zatížení vašich produktů a o minimální ztráty. Při pracovních šířkách od 300 do 3500 milimetrů a při průměrech role až do 1500 milimetrů umožňují zařízení značky OLBRICH všechny průmyslové rychlosti výroby. Současně kdykoliv docílíte maximální kvality navíjení pro široké spektrum materiálů, mimo jiné také díky precizně nastavitelným tahům pásu a stejnoměrným přítlačným silám.

Příklady navíjecích technologií:
 • reverzní navíjecí zařízení pro kontinuální provoz zařízení
 • navíjecí zařízení pro velké balíky
 • spojovací zařízení
 • pneumatický nebo motorický nárazový nůž
 • rotující nožový řetěz, rotační nože, zařízení bez obracení (navíjecí zařízení)
 • optimalizace zbytkových délek (odvíjecí zařízení)
 • automatické nakládání a vykládání
 • kontaktní a obvodové navíjecí zařízení pro fólie a papíry s citlivým povrchem/fólie a papíry citlivé na tah
 • navíjení také bez nalepení na dutinku
rwar
Download: Brožura pro průmysl výroby samolepicích folií

Provádění konfekce samolepicích fólií a papírů

Máte speciální přání v oblasti provádění konfekce vašich výrobků? Konfekce samolepicích fólií a papírů se zpravidla uskutečňuje v následných zařízeních, naše zařízení však připouštějí také konečné navíjení malých a úzkých rolí.

Společnost OLBRICH staví flexibilita vždy na první místo: Naši strojírenští specialisté vám rádi podrobně poradí a budou pro vás realizovat i speciální řešení a také kombinovaná zařízení.

Kontaktujte nás!
rwar
Download: Brožura pro průmysl výroby samolepicích folií

Samolepicí fólie a papíry Hnací a řídicí technika

Maximalizujte bezpečnost výroby a bezpečnost svých dat: s hnací a řídicí technikou značky OLBRICH se opíráte o bezpečné a validované efektivní postupy a procesy při výrobě samolepicích fólií a papírů. Tímto způsobem získáte všechny služby z jedné zkušené ruky: vašim zařízením dodáme mechanický pohon a vhodná spínací zařízení se špičkovými technologiemi značky OLBRICH. Přitom používáme mimo jiné nejnovější řízení SPS společnosti Siemens (portál TIA) nebo také Allen Bradley.

Vaše přidaná hodnota u společnosti OLBRICH: uchováte si plný přístup ke svému výrobnímu procesu. Kromě toho máte pro každou oblast automatizační techniky u nás k dispozici stabilního kontaktního partnera, a můžete tak využívat výhod více než 50 let zkušeností v konstrukci spínacích skříní.

Za pomoci našich vlastních specialistů z oboru elektro pro vás budeme realizovat inovativní a bezpečná řešení v oblasti hnací a řídicí techniky, uživatelského rozhraní a vizualizačních systémů. Promyšlená architektura našich zařízení vám umožní také pozdější dovybavení funkcemi a agregáty. Kromě toho také provádíme dodatečné vybavování nejmodernějšími technologiemi u starších zařízení.

Příklady služeb a výkonů pro hnací a řídicí technologická zařízení:
 • koncepce a realizace hnací techniky
 • plánování a konstrukce rozvodných a spínacích zařízení
 • softwarový inženýring pro SPS
 • vizualizační systémy
 • péče a podpora při IQ a OQ
 • servis po celou dobu využitelnosti zařízení
 • dodatečné vybavování a upgrade zařízení
rwar
Download: Brožura pro průmysl výroby samolepicích folií

Služby v komplexním balíčku full-service

Váš individuální strojírenský projekt budeme realizovat během šesti pečlivě vzájemně sladěných kroků:

„Vývojová laboratoř je inovačním centrem společnosti OLBRICH: zde vyvíjíme inovativní postupy a rozvíjíme nápady na nové produkty.“
Dirk Robeling, vedoucí vývojové laboratoře
Dobrý den, jmenuji se Stefan Essing. Rád Vám budu nápomocný!