Průmysl podlahových krytin

Se společností OLBRICH se dostanete ke špičkové technologii a ke zkušenostem z mnoha set referenčních z oblasti průmyslu podlahových krytin, které jsme sbírali desítky let po celém světě. Proto se vždy můžete spolehnout na vysokou spolehlivost, efektivnost a flexibilitu svých strojů.

Naši specialisté z oblasti strojírenství budou v úzké spolupráci s vámi realizovat zařízení pro každý krok vašeho procesu: od vícevrstvého složení produktu přes zušlechtění povrchu až po konfekci hotových rolí nebo dlaždic podlahových krytin připravených k prodeji. Díky našemu odbornému poradenství z oblasti procesní techniky víte od samotného začátku, na čem u vašeho nového zařízení záleží.

V posledních 70 letech realizovala společnost OLBRICH mnoho inovací v průmyslu podlahových krytin: od celosvětově prvních pět metrů širokých natíracích zařízení pro heterogenní PVC podlahové krytiny přes zavedení konsekventní inline výroby až k rejstříkovému ražení pro dlaždice Luxury Vinyl Tiles (LVT) a Cushioned Vinyl (CV).

POVRSTVOVÁNÍ
POTISK/LAKOVÁNÍ
VYSOUŠENÍ
LAMINOVÁNÍ/ KAŠÍROVÁNÍ
RAŽENÍ/ VYHLAZOVÁNÍ
KALANDROVÁNÍ
NAVÍJENÍ
PŘÍPRAVA PRO KONFEKCI
POHONOVÁ A ŘÍDICÍ TECHNOLOGIE

Nanášení povrchových vrstev u podlahových krytin

Díky zařízením pro nanášení povrchových vrstev značky OLBRICH profitujete z konsekventní optimalizace procesů, velké přívětivosti v oblasti údržby a optimálních provozních bodů s ohledem na média, která nanášíte. Prostřednictvím velkého počtu postupů nanášení budete zcela snadno realizovat inovativní a flexibilní podlahové krytiny, se kterými vyniknete nad konkurencí: kromě klasických podlahových krytin CV například také nejmodernější podlahové krytiny LVT, produkty bez PVC, gumové podlahové krytiny nebo kobercové dlaždice se speciální povrchovou úpravou na spodní straně.

Jako zkušený dodavatel komplexních zařízení v oblasti nanášení povrchových vrstev a sušení budete díky společnosti OLBRICH profitovat také z kombinovaných zařízení. Zajistíte tak vysokou efektivnost své výrobu.

Příklady technologií povrchových úprav:
 • stěrkové nanášecí stroje
 • kombinované stěrkové nanášecí stroje s odebíracím válcem
 • Roll-Coater (dva válce)
 • Reverse-Roll-Coater (tři válce)
 • vyhřívací válce a natírací nože
 • automatická regulace nanášeného množství prostřednictvím zařízení pro měření plošné hmotnosti nebo správy receptur
 • efektivní přívod past (staticky/dynamicky)
rwar
Download: Brožura pro průmysl podlahových krytin

Potisk a lakování podlahových krytin

Naše zařízení k potisku nebo lakování podlahových krytin vám otevřou mnohostranné možnosti k realizaci individuálního designu. Vaše produkce přitom bude profitovat z vysokých rychlostí a kvalitativně hodnotných výsledků – například při potisku heterogenních podlahových krytin nebo při lakování homogenních podlahových krytin. Naši specialisté budou dimenzovat stroje dle vašich požadavků na barvy nebo laky s rozpouštědly nebo na barvy a laky na vodní bázi.

Rádi pro vás budeme realizovat offline zařízení pro vysoké rychlosti potisku nebo inline zařízení obsahující až 12 tiskových ústrojí pro nonstop změnu dezénu při běžící výrobě. Kromě toho naše zařízení nabízejí regulaci rejstříků také pro menší šířky pásu bez registrační značky a efektivní funkce pro předběžné nastavení při synchronizaci vašich tiskových ústrojí.

Díky digitální regulaci jsou naše zařízení zvláště spolehlivá, a vy tak můžete díky jednoznačné vizualizaci nepřetržitě sledovat tažná napětí.

Příklady potiskových a lakovacích technologií:
 • systémy s dvojitou stěrkou pro minimální spotřebu barvy při změně barvy
 • revolverové hlavy pro různé pracovní šířky
 • digitální předběžné hlášení regulace rejstříků
 • kontrola tažného napětí a vizualizace během celého procesu potisku
 • průběžné vysoce výkonné sušicí zařízení
 • stroje pro přímé/nepřímé nanášení laku
 • společně běžící nebo protichůdné lakování v jednom stroji
 • tandemový potisk/tandemové lakovací zařízení pro rychlou změnu produktu během výroby
rwar
Download: Brožura pro průmysl podlahových krytin

Sušení podlahových krytin

Během výroby podlahových krytin můžete dosáhnout nejlepších výsledků při sušení a pěnění, a to se špičkovými technologiemi společnosti OLBRICH. Naše sušicí zařízení vás přesvědčí nejen svou vysokou přesností při vedení teplot a přesností rychlosti vzduchu, ale také optimální energetickou efektivností díky velkému předávání tepla a volitelnému opětovnému získáváním tepla.

Naši specialisté pro vás vyvinou individuální koncepce pro ošetření odpadního vzduchu, takže vaše nové sušicí zařízení bude v maximálním souladu s vaší výrobou. Ve vývojové fázi použijeme pro váš projekt jak počítačovou simulaci, tak zkoušky se sušičkami v naší vývojové laboratoři. Tímto způsobem pro vás budeme realizovat mimo jiné optimalizace pěnicích nebo gelových procesů, kontrolovaný odvod kondenzátu ze změkčovadel a ideální izolaci bez chladných teplotních můstků.

Dalšími kvalitativními charakteristikami vašeho zařízení od společnosti OLBRICH je optimální vedení pásu materiálu s minimálním tažným napětím v sušicím zařízení: zde se kromě sítových pásů a vodicích válců používají originální systémy značky OLBRICH s rolovacími rošty pro materiál šetřící přepravu zboží po celé délce sušicího zařízení.

Samozřejmě vám poradíme také s komplexními energetickými koncepcemi – od toho nejefektivnějšího způsobu vyhřívání až po nejmodernější filtrační technologie při likvidaci odpadních zplodin.

Příklady sušicích technologií:
 • vyhřívání okolního vzduchu termickým olejem, párou nebo zemním plynem
 • ventilátory okolního vzduchu s frekvenční regulací
 • kombinované nebo oddělené napájení horním/spodním vzduchem
 • kombinované vyhřívací desky dole a oddělené napájením horním vzduchem
 • kombinované vyhřívací desky pro zahřívání shora a zdola
 • systémy pro přepravu zboží se speciálními transportními pásy/vodicími pásy
 • temperovací zařízení
rwar
Download: Brožura pro průmysl podlahových krytin

Laminování a kašírování podlahových krytin

Díky koncepcím zařízení od společnosti OLBRICH budete moci využít našich rozsáhlých zkušeností z nejrůznějších technologií laminování: počínaje podlahovými krytinami přes nábytkové fólie až k umělé kůži je společnost OLBRICH po desetiletí známa svými laminovacími zařízeními Multi-Layer. S těmito jedinečnými znalostmi z různých obrů pro vás vyvineme koncepce šité na míru. Tak pro vás můžeme zcela jednoduše a bez záhybů laminovat a kašírovat například heterogenní podlahové krytiny nebo dlaždice Luxury Vinyl Tiles (LVT) ve všech běžných pracovních šířkách od 1,2 až do čtyř metrů. Během vývojové fáze budeme verifikovat vaše nápady ohledně projektu a produktu prostřednictvím pokusů za podmínek blízkých skutečné výrobě s laminovacím zařízením v naší vývojové laboratoři.

Naše dlouholeté know-how zaručuje vašemu zařízení nejvyšší efektivnost při vícevrstvých konstrukcích, ideální vedení zboží u citlivých fólií a přesné teploty pro nejrůznější vlastnosti fólií. Automatické navíjecí zařízení se přitom postará o krátké doby přestavení, a dokonce i při běžící produkci jsou možné nonstop změny dezénu. Kromě toho se můžete vždy spolehnout na bezpečné vedení pásu materiálu a na přesnou kontrolu štěpící síly, teplot a tahu pásu. Nejvyšší přesnosti opakování docílíte díky naší integrované správě receptur. Volitelně může být kontrolována běžící kvalita vaší výroby prostřednictvím software (program pro kontrolu napnutí).

Příklady laminovacích/kašírovacích technologií:
 • termické laminování
 • laminování pomocí zprostředkované přilnavosti
 • laminování s centrálním válcem
 • specifická předběžná úprava fólií
rwar
Download: Brožura pro průmysl podlahových krytin

Ražení a hladicí válcování podlahových krytin

Díky odborným vědomostem našich specialistů budete cíleně optimalizovat povrchy svých podlahových krytin: za tím účelem pro vás vyvíjíme stroje pro nejrůznější procesy v oblasti ražení nebo hladicího válcování jak pro svrchní, tak pro spodní stranu vašich produktů. Vedení pásu se uskutečňuje volitelně horizontálně nebo vertikálně, provozní režim je možný s regulací tlaku nebo regulací štěpení.

Rychlou změnu dezénu při běžící výrobě provedete za pomoci našich revolverových razicích zařízení až se šesti razicími válci a s maximální šířkou pět metrů. Kromě toho pro vás můžeme realizovat také zařízení pro ražbu za tepla nebo rejstříková razicí zařízení s pracovními šířkami od 500 do 5000 milimetrů. U všech zařízení značky OLBRICH se můžete spolehnout na optimalizovanou výměnu válců a nejvyšší teplotní přesnost díky moderním infračerveným technologiím. Tímto způsobem docílíte vynikajících výsledků při ražení a hladicím válcování vašich podlahových krytin.

Příklady razicích technologií a technologií hladicího válcování:
 • rejstříkové ražení
 • ražení za tepla
 • revolverové ražení
 • vertikální nebo horizontální vedení pásu
 • optimální vyhřívací a chladicí výkony
rwar
Download: Brožura pro průmysl podlahových krytin

Kalandrování podlahových krytin

Zařízení společnosti OLBRICH ke kalandrování stojí v globálním měřítku v průmyslu podlahových krytin za prvotřídními výsledky těchto produktů. Díky absolutní přesnosti všech komponent získáte exkluzivní výhody při kalandrování fólií pro vysoce hodnotné podlahové krytiny.

Naše kalandrovací zařízení vám nabízejí mnoho promyšlených funkcí, například kompenzaci prohnutí válců pomocí Roll Bending a Axe Crossing. Optimálně přiváděný proud se přitom postará o perfektní navázání na předřazený extrudér.

U našich dvouválcových a tříválcových kalandrů využijete maximální šířky až do čtyř metrů, naše čtyřválcové kalandry dávají k dispozici šířku dva metry. Kontrolovaný odvod fólie pro optimální chlazení a vedení pásu je u našich zařízení samozřejmostí. Tuto výhodu si zajistěte také při dodatečném vybavování výrobků dalších dodavatelů.

Příklady kalandrovacích zařízení:
 • kalandr pro nanášení povrchové vrstvy a kalandr na fólie
 • inline kalandrová zařízení
 • offline kalandrová zařízení
 • laminovací kalandr
 • kalibrovací kalandr
rwar
Download: Brožura pro průmysl podlahových krytin

Navíjení podlahových krytin

V oblasti navíjecích systémů pro podlahové krytiny vám zařízení společnosti OLBRICH nabízejí nejvyšší výrobní spolehlivost: pro prevenci ztrát při výrobě pracují naše navíjecí systémy s vysoce přesným vedením napnutí pásu pro nejlepší kvalitu navinutí. Dalšími přednostmi jsou možnosti nastavení navíjecích charakteristik a navíjení s optimalizovaným tažným napětím s nízkými tahy.

Stupeň automatizace si určíte sami. U nás naleznete pestrý sortiment nejrůznějších systémů: od manuálně obsluhovaných jednotlivých navíječek až po plně automatizované navíječky hotových rolí a automatické reverzní navíječky s nakládacími/odběrovými systémy. Kromě toho existuje možnost mnoha automatizovaných funkcí: od přívodu dutinek, přes odběr balíků až k příčnému řezání a spojování.

Příklady navíjecích technologií:
 • odvíjecí/navíjecí zařízení
 • jednoduché/dvojité navíjecí zařízení
 • reverzní navíjecí zařízení (s navíjecí hřídelí nebo bez ní)
 • centrální navíjecí zařízení
 • obvodové navíjecí zařízení
 • poloautomatické navíjecí zařízení
 • plně automatické navíjecí zařízení pro velké role
 • plně automatické navíjecí zařízení pro hotové role
rwar
Download: Brožura pro průmysl podlahových krytin

Konfekce podlahových krytin

Spolehněte se na tu nejvyšší efektivitu při konfekci svých podlahových krytin: Naši specialisté perfektně přizpůsobí zařízení vašim výrobkům a celkovému průběhu výroby.

Takto například provedete v nejkratší možné době konfekci svých podlahových krytin pomocí plně automatických balicích zařízení pro malé role do papíru a fólie. O přesnou regulaci napětí a navíjení s rovnými hranami se postarají plně automatické navíjecí stroje, například s automatickým přívodem navíjecích dutinek a se specifickými algoritmy navíjení. Přitom je dokonce možné automatické přestavení pracovních šířek bez časové ztráty, a to i při běžící výrobě. Kromě toho pro vás budeme realizovat optimalizační moduly pro různé délky rolí.

Naši specialisté budou dimenzovat vaše řezací a stohovací zařízení přesně dle vašich individuálních formátových zadání a budou optimalizovat všechny doby cyklu pro plánovaný výrobní výkon. Tímto způsobem získáte přesně přizpůsobené řezací a manipulační systémy, které budou stoprocentně a ve všech detailech odpovídat vašim požadavkům.

Příklady technologií pro konfekci zboží:
 • plně automatická balicí zařízení (se sulfátovým papírem nebo fólií)
 • čelní balicí zařízení
 • etiketování
 • logistika hotových rolí
 • manipulace s deskami a řezací zařízení
 • robotická technika pro odebírání a provádění konfekce desek 
rwar
Download: Brožura pro průmysl podlahových krytin

Podlahové krytiny: Hnací a řídicí technika

Maximalizujte bezpečnost výroby a bezpečnost svých dat: pomocí hnací a řídicí techniky společnosti OLBRICH se opíráte o bezpečné postupy a procesy při výrobě podlahových krytin. Tímto způsobem získáte všechny služby z jedné zkušené ruky: dodáme vašim zařízením mechanický pohon a vhodná spínací zařízení se špičkovými technologiemi značky OLBRICH. Přitom používáme mimo jiné nejnovější SPS řízení od firmy Siemens (portál TIA) nebo také Rockwell/Allen Bradley.

Za pomoci našich vlastních specialistů z oboru elektro pro vás budeme realizovat inovativní a bezpečná řešení v oblasti hnací a řídicí techniky, uživatelského rozhraní a vizualizačních systémů. Na přání také s rozšířeným zpracováním receptur pro rychlou změnu produktu. Přitom je samozřejmě možné navázat na vaše vnitropodnikové výrobní plánovací a řídicí systémy (jako je SAP) – zeptejte se našich specialistů.

Promyšlená architektura našich zařízení vám umožní také pozdější dovybavení funkcemi a agregáty. Kromě toho provádíme dodatečné vybavování nejmodernějšími technologiemi i u starších zařízení.

Příklady služeb a výkonů pro hnací a řídicí technologická zařízení:
 • koncepce a realizace hnací techniky
 • plánování a konstrukce rozvodných a spínacích zařízení
 • softwarový inženýring pro SPS
 • vizualizační systémy
 • péče a podpora při IQ a OQ
 • servis po celou dobu využitelnosti zařízení
 • dodatečné vybavování a upgrade zařízení
 • rychlý servis prostřednictvím dálkové údržby
rwar
Download: Brožura pro průmysl podlahových krytin

Služby v komplexním balíčku full-service

Váš individuální strojírenský projekt budeme realizovat během šesti pečlivě vzájemně sladěných kroků:

„Vývojová laboratoř je inovačním centrem společnosti OLBRICH: zde vyvíjíme inovativní postupy a rozvíjíme nápady na nové produkty.“
Dirk Robeling, vedoucí vývojové laboratoře
Dobrý den, jmenuji se Johannes Kamp. Rád Vám budu nápomocný!