NEW ENERGIES

Více než 70 let podporujeme své zákazníky při vývoji a realizaci individuálních technických řešení v oblasti povlakování (coating) a povrchové zpracování (converting) a také při konečné úpravě papíru – počínaje koncepcí přes detailní ověření v našich laboratořích, výrobou a montáží až k modifikacím stávajících zařízení.

Základem pro vznik optimálních procesů je 70 různých postupů nanášení povrchových vrstev, které můžeme aplikovat v našich laboratořích a při kterých stojí v popředí optimální spolehlivost, preciznost a vyloučení vadných produktů. Tyto procesy jsou dimenzovány pro kontinuální průmyslové nasazení 24/7.

Podstatnou součástí zařízení pro nanášení povrchových vrstev je účinné, energeticky úsporné a bodově přesné sušení/smáčivost. Procesy tepelného sušení s nejmenší tolerancí podpořené také IR technologiemi a opětným vlhčením tvoří základ pro výrobky na kvalitativně nejvyšší úrovni.

Velice důležitou součástí je pro nás sektor energetiky, včetně oblasti zvláště čistých výrobních prostor a aplikací GMP (ve farmacii). Díky zkušenostem naší vlastní laboratoře jsme také schopni kombinovat známé technologie pro vývoj nových koncepcí strojů nebo procesů, takže vznikají inovativní produkty, které poskytují zákazníkům konkurenční výhodu.

Hledáte individuální technická řešení na nejvyšší kvalitativní úrovni?
 • Nejrůznější průmyslové obory
  • Průmysl výroby baterií
   • Povrchové úpravy elektrod
   • Fólie pro separátory
   • Potahování baterií
  • Palivové články a elektrolýza
   • Membrány
   • CCM
   • GDL
  • Fotovoltaika
   • na bázi křemíku
   • na bázi perovskitu
  • Tištěné elektronické spoje
 • Široká škála aplikací povrchových úprav
  • Nanášení povrchových vrstev štěrbinovými tryskami
   • Přerušované nanášení povrchových vrstev
   • Současné oboustranné nanášení povrchových vrstev
   • Povrchové úpravy vzorků
   • Pásové nanášení
  • Nanášení Comma Bar
  • Nanášení stěrkou (stírací nůž nad válcem)
  • Nanášení podtlakem
 • Dedikované technologie sušení
  • Sušení vzduchem s vysokým teplotním rozsahem
   • Flotační sušení
   • Sušení za pomoci válců
  • Infračervené sušení
COATING
SUŠENÍ
NAVÍJENÍ
MANIPULACE A ZACHÁZENÍ

COATING

Mnohostrannost a preciznost jsou při procesech nanášení povrchových vrstev klíčem k vysoké kvalitě. OLBRICH nabízí správné technologie pro všechny požadavky: Od méně než 1 g/m² až po několik tisíc g/m² hmotnosti nátěru, od výrobních rychlostí menších než 1 m/min až po více než 1 000 m/min, to vše při velmi rozdílných vlastnostech nátěrových hmot.

Vaše výhody u společnosti OLBRICH: naše průmyslová zařízení pro nanášení povrchových vrstev jsou univerzálně odstupňovaná, takže v případě potřeby můžete produkovat také větší množství.

Příklady technologií povrchových úprav:
 • nanášení povrchových vrstev pomocí sítové šablony
 • Reverse-Roll-Coater
 • zařízení pro nanášení povrchových vrstev z PVC
 • integrace následných tiskových postupů

SUŠENÍ

Produktivitu strojů a zařízení pro nanášená média s obsahem rozpouštědel i pro nanášená média obsahující vodu a pro různá takzvaná 100% nanášená média do značné míry určuje volba sušicího zařízení a ostatních opatření pro tepelnou úpravu. U sušících procesů dosahujeme vysoké efektivity a také optimálního uzpůsobení daným požadavkům zvolených produktů a z naší obsáhlé nabídky zvolíme vhodný sušící proces.

Díky našim řešením v oblasti sušení se můžete spolehnout na nejvyšší kvalitu, maximální bezpečnost a optimální energetickou účinnost. Protože každé zařízení a stroj dimenzujeme přesně pro váš produkt, dosáhnete vždy stejnoměrných výsledků sušení po celé šířce a délce produktu. To platí také pro tenké fólie a fólie citlivé na tlak.

Naši specialisté pro vás zrealizují nejrůznější koncepce sušiček a trysek ve všech výkonových a velikostních třídách – počínaje tryskovými sušičkami s oběhovým vzduchem, přes sušičky s inertním plynem, sušičky pro zvláště čisté prostory až k zavěšeným sušičkám se speciální technologií závěsných trysek.

Současně se můžete kdykoliv spolehnout na vysokou výkonnost svých zařízení: Použitím nejnovějších vysoce výkonných komponentů dosáhnete vysoké účinnosti a zároveň zajistíte šetrný transport pásu, a to i při nízkém napětí.

Zdroj energie pro vaše sušící systémy si můžete volně určit. Může to být topný olej, plyn, pára nebo elektrické vyhřívání.

Příkladné technologie sušení:
 • Systém oběhu vzduchu Speed-Star®
 • Systém Easy Clean® pro snadné čištění
 • Systém trysek Vacutex®
 • sušicí zařízení s tryskami pro okolní vzduch s interním/externím vedením okolního vzduchu
 • sušičky pro zvláště čisté prostory/sušičky GMP pro farmacii, popřípadě sušičky dle americké normy FDA
 • válcové sušičky
 • sušičky s horním a spodním přívodem vzduchu, také s oddělenou regulací teploty
 • spodní vzduchové trysky CTS a horní vzduchové trysky TP
 • závěsné sušičky s technologií závěsných trysek
 • sušící zařízení s infračervenými deskami, deskové sušicí zařízení
 • chladicí zóny s proudem vzduchu a externím vzduchovým potrubím
 • zvedací systémy

NAVÍJENÍ

Díky našim speciálním odborným znalostem v oblasti navíjení filmů se vašemu podnikání meze nekladou: naši specialisté pro vás budou realizovat stroje a zařízení pro všechny myslitelné varianty navíjení – v jakékoliv požadované pracovní šířce a pro všechny rychlosti a materiály. Z důvodu zajištění kvality se přitom opíráme výlučně o vlastní špičkové technologie, a to jak u jednoduchých navíječek, tak u plně automatizovaných reverzních navíječek.

Speciálně pro požadavky laboratorního měřítka používáme vlastní konzolovou konstrukci a technologii, abychom dosáhli nejlepší přístupnosti a čistitelnosti ve vašem zařízení.

Příklady navíjecích technologií:
 • jednotlivé navíječky
 • reverzní navíjecí zařízení pro kontinuální provoz zařízení
 • splétací zařízení
 • pneumatický nebo motorický nárazový nůž
 • automatické nakládání a vykládání

MANIPULACE A ZACHÁZENÍ

Vakuovací válce oddělují napětí mezi dvěma výrobními kroky, aniž by došlo k doteku vnější povrchově upravené plochy.

Síto u folií zajišťuje, aby na vybraných místech, například na výstupu ze sušičky, nezůstaly žádné stopy po daném substrátu. Tato síta lze rychle a snadno vyměnit. Vakuovací válce jsou k dostání s manuálním nebo automatickým nastavením šířky.

Služby v komplexním balíčku full-service

Váš individuální strojírenský projekt budeme realizovat během šesti pečlivě vzájemně sladěných kroků:

„Vývojová laboratoř je inovačním centrem společnosti OLBRICH: zde vyvíjíme inovativní postupy a rozvíjíme nápady na nové produkty.“
Dirk Robeling, vedoucí vývojové laboratoře